MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

SATICI:

Tristco ( TRİSTCO COLLECTİON TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ )

 

Ambarlı Mahallesi Şehit Acarkan Sokak No:1/a Avcılar/İstanbul

Telefon: +90 (546) 514 24 16 

E-mail: info@tristco.com.tr

ALICI: Müşteri

 

MADDE 2 - TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı 

açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

Bakan : Ticaret Bakanı’nı,

 

Bakanlık : Ticaret Bakanlığı’nı,

 

Kanun : Tüketcnin Korunması Hakkında Kanun’u,

 

Yönetmel k

: Mesafel Sözleşmelere Dar Yönetmelk’,

 

Hzmet : Br ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edlen mal 

sağlama dışındak her türlü tüketc şlemnn konusu,

 

Satıcı : Kamu tüzel kşler de dahl olmak üzere tcar veya meslek amaçlarla tüketcye mal 

sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kşy(TRİSTCO COLLECTİON TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ),

 

Alıcı : Br mal veya hzmet tcar veya meslek olmayan amaçlarla ednen, kullanan veya 

yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi(Müşter),

 

İnternet Sitesi

 

Sipariş Veren

: Satıcı’ya ait www.tristco.com.tr adlı internet sitesini,

 

: Bir mal veya hzmet Satıcı’ya at www.sarvelbaby.com adlı nternet stes üzernden talep eden gerçek 

ya da tüzel kşy,

 

Taraflar : Satıcı ve Alıcı’yı,

Sözleşme : Satıcı ve Alıcı arasında akdedlen işbu Sözleşme’yi,

 

Ürün veya Ürünler

: Alışverşe konu olan bebek ürünler, aksesuarları le elektronk ortamda kullanılmak üzere 

hazırlanan yazılım, ses, görüntü, metn ve benzer her türlü ürünler, fade eder.

KVKK

Kolay İade

Merkez: 6698 sayılı Kşsel Verlern Korunması Kanunu’nu, : www.sarvelbaby.com nternet stesne üye olan müşterlern Hesap Blglerm sayfasından ulaşableceğ ve 

ade çn gerekl blgler doldurduktan sonra ade şlemn kolaylıkla gerçekleştrebleceğ alanı fade eder.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.sarvelbaby.com web sitesinden elektronik 

ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı 

belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında 

Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan 

edilen fiyatlar ve vaatler Satıcı tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar

geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

İnternet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ‘Ön Bilgilendirme Formu’ ve siparişe ait faturalar 

işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ

 

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme Alıcı tarafından #DATE#

tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir.

 

MADDE 5 - MAL VEYA HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Mal/hizmet, Alıcının teslimini talep etmiş olduğu #DELIVERY_ADDRESS# adresinde bulunan

#USER_NAME#’a yahut adreste bulunan 18 yaşından büyük kişiye teslim edilecektir.

 

MADDE 6 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş 

yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dâhilinde ücretsiz teslimat 

yapacağını beyan etmişse, belirtilen süreler içerisinde, belirtilen şartlar dahilinde yapılan 

alışverişlerde teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin 

Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden 

itibaren 30 (otuz) gün içinde mal/hizmeti teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 

(on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya 

banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul 

edilir.

 

MADDE 7 - KAPIDA ÖDEME ÜCRETİ

 

Kapıda ödeme servisi kargo şirketi tarafından sağlanan bir ödeme seçeneğidir ve Satıcı ile bir 

ilgisi bulunmamaktadır. Bu servis için kargo şirketi Türkiye dâhilinde ve diğer ülkelerde 

uyguladığı fiyatı tahsil etmektedir. Bu servis bedeli kargo şirketine ait olup, ürün iadesi halinde 

iade edilemez ve Satıcı bu bedelden sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 8 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

8.1 Alıcı,

8.1.1 Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, vergiler dâhil satış 

fiyatı ve ödeme şekli, teslimat ve kargo bedeli ile iade koşullarına ilişkin olarak Satıcı 

tarafından yüklenen ön bilgileri,

8.1.2 Satıcı’nın unvanı, adres ve iletişim bilgileri ve şikâyetlerini iletmesi için gerekli 

iletişim bilgilerini,

8.1.3 Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın 

şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemlerini,

8.1.4 Cayma hakkının olduğu durumlar, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve Satıcının 

iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgileri,

 

8.1.5 Cayma bildiriminin yapılacağı mecralar hakkındaki bilgileri,

8.1.6 Yönetmelik’in 15 inci madde uyarınca cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, cayma 

hakkından faydalanılamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkının kaybedileceğine ilişkin 

bilgileri,

 

Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem 

Heyetine yapabileceklerine dair bilgileri, işbu Sözleşme'nin kabulü ile kurulmasından ve ödeme 

yükümlülüğü altına girmesinden önce okuyup incelediğini ve anlayarak bilgi sahibi olduğunu ve 

elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme 

Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden ünce Satıcı tarafından 

Alıcıya verilmesi gereken bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

8.2 Alıcı ayrıca Satıcı tarafından uygulanan ve Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri 

kullanımı-işleme ve Alıcı ile elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya 

verdiği izinler, Alıcı'nın ve Satıcı’nın kanuni hakları ve tarafların haklarını kullanım usullerini 

İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan Politika ve Duyurular aracılığıyla öğrendiğini beyan ve kabul 

eder.

8.3 Alıcı'nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, 

kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde 

sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan 

Mal/Hizmet'in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra

Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Mal/Hizmet'in tesliminden sonra Alıcı'ya ait 

kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya 

hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet 

bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 

(üç) gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir. 

Alıcı, promosyon veya kampanya gereği Satıcı tarafından kendisine teslim edilen bilabedel 

ürünlerden Satıcı'yı sorumlu tutmayacağını, tüm taleplerden ürün üreticisinin münhasıran 

sorumluluğunu kabul ve beyan eder.

8.4 Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını 

yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri 

nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa 

emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar 

ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi 

halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı Alıcı tarafından bildirilen banka 

hesabına bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı 

ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gün 

içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın 

banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ila 4 (dört)

haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin 

tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu 

tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5 Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün 

Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit 

edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte 

kullanılan

kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının 

kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe 

konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur 

taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme 

hakkını haizdir.

8.6 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken yahut sipariş oluşturma, iptal ve/veya 

teslimat süreçlerinin idame ettirilebilmesi için bizatihi verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin 

gerçeğe uygun ve kişisel ve sipariş bilgilerinin kendisine ait olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin

 

gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, 

nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.7 Alıcı, arama yoluyla satış kanalını tercih ederek Satıcı’nın müşteri hizmetleri temsilcisine 

sipariş oluşturması için zaruri olan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde vereceğini, kendi özgür 

iradesiyle vermiş olduğu işbu bilgilere yahut web sitesi üzerindeki hesap erişimine ilişkin olarak 

sonradan ilgili bilgilerin rızası dışında ele geçirildiği yahut hesabına izinsiz erişim yahut 

gizlilik ihlali iddiasında bulunamayacağını, öyle ki bu durumlara muvafakati olduğunu, vermiş 

olduğu bilgilerin doğru olmaması halinde ise Satıcı aleyhine yöneltilebilecek her türlü talepten ve 

zarardan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve 

bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai 

yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

8.9 Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka 

aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının 

maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri 

kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde 

bulunamaz.

8.10 Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit 

edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans 

kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim 

yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya 

finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından 

Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını 

kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11 Alıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa 

tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda 

Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi 

halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde 

Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12 Alıcı’nın www.sarvelbaby.com sitesi üzerinden başta kapıda ödeme yöntemi olmak üzere sair 

herhangi bir ödeme yöntemiyle gerçekleştireceği alışverişlerde, Satıcı’ya yapmış olduğu ödemeye 

istinaden gerçekleştirilecek nakit iade tutarları, yalnızca Alıcı’nın kendisine ait ve bildireceği 

IBAN bilgilerine yapılabilecek olup; Alıcı’nın kendisine ait IBAN bilgilerinin bulunmadığını iddia 

etmesi halinde ise tüm sorumluluk Alıcı’ya ait olmak üzere, birinci derece yakınına ait IBAN 

bilgilerine de talebi üzerine yapılabilecektir. Ayrıca Alıcı, ulusal ve/veya uluslararası kara para 

aklama ve yolsuzlukla mücadele mevzuatını ve/veya politikalarını ihlal etmeyeceğini, ihlal etmeye 

dahi sebep olmayacağını; aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Satıcı 

nezdinde meydana gelebilecek her türlü zararı ilk yazılı talep üzerine derhal ve nakden gayrikabili 

rücu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

8.13 İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal 

nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai 

sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal 

ettirilmesi halinde, Satıcı’nın üyeye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat 

talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

MADDE 9 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

Satıcı, Sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve 

varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu 

mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun 

teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine 

ulaşmasından sonra 14 (on dört) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli

evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya öncesinde 

bilgilendirmek şartıyla eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin 

ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Ödenen

 

bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan 

mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti 

şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat 

giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 10 - ÖZEL ŞARTLAR

 

10.1 Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya 

başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka 

içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup 

herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web 

sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği ve herhangi bir sorumluluk 

taşımamaktadır.

10.2 Satıcı, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nde Alıcı’lar için çeşitli 

zamanlarda koşulları, içeriği ve süresi Satıcı tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar 

(bir ve/veya birden fazla butikten aynı anda Satıcı tarafından belirlenecek tutarlarda alışveriş 

yapıldığı durumlarda Satıcı tarafından belirlenecek türdeki indirimlerin Alıcı’lara yansıtıldığı 

kampanyalar) düzenleyebilecektir. Şu kadar ki, Alıcı’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri 

iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde, Satıcı tarafından düzenlenen kampanya 

koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim 

miktarı/fayda iptal edilir ve Alıcı’ya yapılacak iade ödemesinden düşülür.

10.3 Alıcı’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde 

kampanyalar birleştirilmeyecek, Alıcı yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. Alıcı böyle bir 

durumda herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4 Satıcı’nın, İnternet Sitesi’nde duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve 

kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden yapacağı her bir 

alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir.

10.5 İnternet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve 

kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar 

hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Sarvel Baby Butik GİY.PAZ.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ’ne 

aittir, yazılı izin olmaksızın kullanılamaz.

 

 

MADDE 11 - SÖZLEŞMEYE KONU OLAN MAL VEYA HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

 

Mal/Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli Ön 

Bilgilendirme Formu’nda ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği 

gibidir.

 

MADDE 12 - MAL VEYA HİZMETİN PEŞİN FİYATI

 

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu sistemde kayıtlı elektronik posta adresine yahut telefon 

kanalıyla yapılan satışlarda Alıcı tarafından bildirilen telefon numarasına gönderilen örnek 

fatura, Ön Bilgilendirme Formu ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde 

mevcuttur.

 

MADDE 13 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Satıcı sarvelbaby.com, Üyelerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak hem 

KVKK'ye (6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) hem de 2016/679 Sayılı AB Genel Veri 

Koruma Tüzüğü'ne ("GVKT") tabidir. sarvelbaby.com, Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması 

Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası ve www.sarvelbaby.com platformundan erişilebilecek işbu 

Anlaşma uyarınca Kullanıcılarından kişisel verileri toplar, kullanır, iletir ve işler. Türkiye 

Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası ve GVKT Gizlilik Politikası işbu Mesafeli Satış 

Sözleşmesinin bir parçasıdır.

 

Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi 

için ve

 

KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için,

 

Türkiye Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası bağlantısından Türkiye Kişisel 

Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikasına erişebilir ve info@sarvelbaby.com adresine e-posta 

göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz.

 

Ayrıca,

 

Bir Avrupa Birliği üye ülkesinde ikamet ediyorsanız, GVKT kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve 

işlememizle ilgili bilgi edinmek için,

 

GVKT Gizlilik Politikası bağlantısından GVKT Gizlilik Politikasına erişebilir ve 

info@sarvelbaby.com adresinden Veri Koruma Sorumlumuza e-posta göndererek söz konusu haklarınızı 

icra edebilirsiniz.

 

Bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresi, sarvelbaby.com üyelik süreciniz sırasında ibraz 

ettiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Bir Üye olduğunuzla ilgili makul çerçevede bir ispat 

sağlanmadıkça, diğer e-posta adreslerinden alınan taleplere cevap verilmeyecektir.

 

MADDE 14 - VADELİ FİYAT

 

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura, ön 

bilgilendirme formu ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 15 - FAİZ

 

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30`dan fazla 

olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı münhasıran sorumludur.

 

MADDE 16 - ÖDEME PLANI

 

16.1 Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit 

biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış 

bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı 

arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden 

taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.Ödeme Alıcısı bankaya karşı Alıcı münhasıran 

sorumludur.

16.2 Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit 

adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın 

inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar 

hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı 

taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit 

tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme 

planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

 

MADDE 17 - CAYMA HAKKI

 

17.1 Alıcı, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 

hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı 

Mal/Hizmeti Türkiye sınırları dâhilinde teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün, diğer ülkelerde 

ise teslim tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

17.2 Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal 

teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin 

malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan 

süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

17.3 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından 

belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü 

kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya 

tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün, esas alınır.

 

Malın Satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

 

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı 

hükümleri uygulanır.

 

17.4 Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı'ya geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal 

ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi 

gerekmektedir. Mal, Satıcı'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan 

orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV 

ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

c) Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya, Kolay 

İade Merkezi üzerinden yahut sözlü olarak Satıcı’nın müşteri hizmetleri temsilcisine bildirmiş 

olduğu banka hesabına Alıcı'nın ödediği şekilde iade edilir.

 

Alıcı iade edeceği Malı, sadece Türkiye sınırları içerisinde, Kolay İade Merkezi üzerinde veya 

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi tarafından belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri 

ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı, 

Kolay İade Merkezi üzerinde veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi tarafından belirtilen Satıcı'nın 

anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli 

ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan ve zarardan Satıcı sorumlu değildir. Sipariş onayı 

verildikten sonra, Malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade 

kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır. Satıcı’nın Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, 

Danimarka, Avusturya, Amerika ve Ürdün’de kullanılacak cayma/iptal hakkına istinaden ürünlerin 

iadesinden doğacak masrafları, iade edilen ürünlerin tutarından mahsup etme hakkı saklıdır. İşbu 

sayılan ülkeler ve Türkiye dışındaki ülkelerde ise cayma hakkını kullanan Alıcılar ürünlerin iade 

kargo bedelinden münhasıran sorumludur.

 

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade 

imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına 

düşülmesi ve/veya kampanya şartlarının sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan 

indirim miktarı ve/veya kargo bedeli iptal edilir ve iadeye istinaden yapılacak ödemeden mahsup 

edilir.

 

MADDE 18 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde 

olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği 

itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma 

tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; 

iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde, d) 

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara 

ilişkin sözleşmelerde,

 

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla 

maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf 

malzemelerine ilişkin sözleşmelerde,

f) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde,

g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin 

sözleşmelerde,

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi 

mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 

uygulama alanı dışında bırakılmış Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde,

 

Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri 

uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Ayrıca Türkiye dışına yapılan kozmetik 

ürün satışlarında Alıcı cayma hakkını kullanamayacak ve ilgili ürünler yurtdışından iade 

alınmayacaktır.

 

Alıcı veya üçüncü kişi tarafından iade edilmek istenen ürünlerin faturası kurumsal ise, Alıcı, 

ürünleri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermesi 

gerekmektedir. Aksi halde; faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası 

kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. Alıcı, işbu hususu bildiğini ve ilgili iade faturalarını 

Satıcı’ya usulüne uygun şekilde iletmediği takdirde cayma ve/veya iade hakkını kullanamayacağını ve 

Satıcı’ya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 19 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın 

kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı 

sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve 

vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde 

düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ilk 

yazılı talep üzerine derhal ve nakden ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 20 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar 

Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri 

ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci 

maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında 

ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 21 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu 

haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda 

Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu 

elektronik bilgilerin ve bilgisayar ve telefon/görüşme kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır 

delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil 

sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 22 - TACİRE KESİLEN FATURA VE CARİ HESAP VİRMAN ONAYI

 

22.1 İşbu Sözleşme’de siparişi oluşturan Alıcı’nın faturayı kendi nam ve hesabına değil, üçüncü bir 

şirket ve/veya tüzel kişi (bu ibare ile gerçek kişi tacir de dâhil olmak üzere) adına düzenlemek 

istemesi halinde; Alıcı verdiği fatura bilgilerinin doğruluğunu, cari hesapta Alıcı adına 

düzenlenecek fatura tutarlarının ve borç tutarlarını, Alıcı’nın beyan ettiği şirket ve/veya tüzel 

kişi cari hesabına virman yapılmasına onay verdiğini ve alacağın temliki hükümlerine göre borcun 

Alıcı’nın beyan ettiği ticari unvan ve vergi numaralı şirket/tüzel kişi adına düzenlenmesini kabul 

ettiğini beyan eder. Alıcı fatura bilgisini beyan ettiği şirket ve/veya tüzel kişinin ticari 

unvanının, vergi dairesinin ve numarasının, adres bilgisinin hatalı olmasından ve

ilgili şirket/tüzel kişinin borcu kabul etmemesi halinde doğacak sorumluluğu ve Satıcı’nın bu

işlemden doğan tüm maddi ve manevi zararlarını tazmin etmeyi kabul, gayrikabili rücu beyan ve 

taahhüt eder. Öyle ki işbu halde Alıcı’nın tüketici olmaması nedeniyle Borçlar Kanunu ve Ticaret 

Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

22.2 Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin 

tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde yahut işbu 

Sözleşme’nin iletildiği kanal üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay 

almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

22 (yirmi iki) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, #DATE# tarihinde, Alıcı

tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

BACK TO TOP